GEMEENTEBLADTerinzagelegging ontwerp paraplubestemmingsplan ‘Archeologie Beekdaelen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Beekdaelen

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekdaelen.nl op: 20-12-2023

  1. Bekendmakingen Beekdaelen
  2. GEMEENTEBLADTerinzagelegging ontwerp paraplubestemmingsplan ‘Archeologie Beekdaelen

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen maken op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij hebben ingestemd met de terinzagelegging van het ontwerp paraplubestemmingsplan Archeologie Beekdaelen’.In zijn algemeenheid wordt door de gemeente Beekdaelen gestreefd naar het behoud en beheer van archeologische waarden als bron van kennis en cultuurbeleving. De gemeente Beekdaelen heeft een nieuwe archeologische verwachtings- en beleidskaart op laten stellen die inzicht geeft in de aanwezige en verwachte aanwezigheid van archeologische resten in de grond. Om de nieuwe archeologische verwachtings- en beleidskaart van 'kracht' te laten zijn wordt door middel van een paraplubestemmingsplan 'Archeologie' voorzien in een actuele regeling voor de geldende ruimtelijke plannen.Het dossier is bij de gemeente geregistreerd onder zaaknummer Z/23/197311.TerinzageleggingHet ontwerp paraplubestemmingsplan met bijbehorende stukken wordt gedurende een periode van 6 weken lopend vanaf 19 december 2023 voor een ieder ter inzage gelegd. Digitaal is het paraplubestemmingsplan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1954.BPArcheologie-ON01. Daarnaast is het plan op afspraak in te zien bij de afdeling Ruimte in het gemeentehuis van Beekdaelen, Deweverplein 1, 6361 BZ te Nuth.ZienswijzenBent u het met dit plan niet eens? Stuur dan binnen de genoemde termijn van 6 weken een zienswijze aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen, postbus 22000, 6360 AA Nuth of via gemeente@beekdaelen.nl. U dient in uw zienswijze de volgende zaken te vermelden: de naam van het plan, het zaaknummer, de reden van uw zienswijze, de datum, uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw handtekening.Nader informatieWilt u meer informatie, of heeft u vragen over het paraplubestemmingsplan, dan kunt u contact opnemen met het cluster Ruimtelijke Ordening via gemeente@beekdaelen.nl of telefoonnummer 088 - 450 2000.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekdaelen.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekdaelen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beekdaelen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beekdaelen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.