GEMEENTEBLADBekendmaking voortzetting gedoogplichtprocedure gemeente Beekdaelen ter behoud waterbuffer Keldenaar

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Beekdaelen

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekdaelen.nl op: 12-12-2023

  1. Bekendmakingen Beekdaelen
  2. GEMEENTEBLADBekendmaking voortzetting gedoogplichtprocedure gemeente Beekdaelen ter behoud waterbuffer Keldenaar

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdalen maakt bekend dat voortvloeiend uit het besluit d.d. 8 september, nr. 2023002080, inhoudende de erkenning van het openbaar belang van de instandhouding van een ondergrondse waterbuffer in Schinnen, gemeente Beekdaelen, zij de onderliggende stukken ter inzage legt zoals genoemd in artikel 2, eerste lid BP. De stukken zullen vanaf 11 december voor publicatie worden vrijgegeven op overheid.nl voor de duur van 14 dagen. Gedurende deze termijn zullen zij ook ter inzage liggen op het gemeentekantoor in Nuth. Inzage enkel op afspraak met de afdeling grondzaken, onder vermelding van dossiernr. Z/23/188877Eventuele bezwaren tegen de oplegging van de gedoogplicht kunnen gedurende de 14 dagen van de terinzagelegging kenbaar gemaakt worden. Het bezwaarschift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen, Postbus 22000, 6361 BZ te Nuth. In het gedateerde bezwaarschrift moet naast de naam en het adres van de belanghebbende ook het dossiernr. Z/23/188877 worden opgenomen, alsmede een uitgebreide motivering van het bezwaar. Een digitale bezwaar kan gericht worden aan gemeente@beekdaaelen.nl. Na afloop van de terinzagelegging volgt er een hoorzitting waarin de bezwaarmakers hun bezwaar nog nader mondeling kunnen duiden.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekdaelen.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekdaelen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beekdaelen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beekdaelen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.